ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เครื่องดับเพลิง
dot
bulletDry Chemical (เคมีแห้ง)
bulletCarbon Dioxide (CO2)
bulletBF2000 (Non CFC)
bulletStainless Steel Water Fire Extinguisher
bulletLight Water Foam Concentrate AFFF 6%
bulletลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ เซฟตี้เซฟ
bulletA Hang Down Mode
dot
ตู้และอุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิง
dot
bulletตู้เก็บถังดับเพลิง
bulletสายส่งน้ำดับเพลิง ANGUS
bulletสายส่งน้ำดับเพลิง NEW STAR
bulletสายส่งน้ำดับเพลิง ARMTEX and BLINDEX
bullet55 SERIES HOSE REELS
bulletท่อยางดูดน้ำและส่งน้ำตัวหนอน
dot
สินค้าอื่นๆ
dot
bulletข้อต่อและหัวฉีด
bulletระบบปั๊มน้ำดับเพลิง
bulletชุดดับเพลิง-อุปกรณ์ผจญเพลิง
bulletโคมไฟฉุกเฉิน
bulletอุปกรณ์การจราจร
bulletเครื่องกรองน้ำ
bulletเครื่องทำน้ำเย็น
bulletถังขยะ
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
bulletประเภทของไฟ
bulletการควบคุมเชื้อเพลิง
bulletหลักในการดับเพลิง
bulletวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง
bulletวิธีการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง
bulletรับซ่อมสายจี่คอนกรีตและเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าก่อสร้าง


หลักในการดับเพลิง

สามารถทำได้ 4 วิธี ดังนี้

1. การกำจัดเชื้อเพลิง (ELIMINATE FUEL SUPPLY) เมื่อขาดเชื้อเพลิงไฟก็ดับซึ่งการกำจัดเชื้อเพลิงทำได้โดย
     1.1 นำเชื้อเพลิงออกจากบริเวณอัคคีภัย หรือโดยการถ่ายทิ้ง (BLOWDOWN) สูบน้ำมันออกจากถังการปิดลิ้น หรือการเปลี่ยนทิศทางการไหล (REROUTING FLOW) เป็นต้น
     1.2 ในกรณีที่ขนย้ายเชื้อเพลิงออกไปไม่ได้ ให้ใช้วิธีนำสารอื่นๆ มาเคลือบผิวของเชื้อเพลิงนี้เอาไว้ เช่น โฟม น้ำละลายเกลือ น้ำละลายด้วยผงซักฟอก หรือสารตัวอื่น เช่น LIGHT WATER FOAM เมื่อฉีดลงบนผิววัสดุแล้วจะปกคลุมอยู่นานตราบเท่าที่น้ำหรือสารเคมีอื่นๆ ที่ผสมในน้ำยังไม่สลายตัว

2. การป้องกันออกซิเจนในอากาศรวมตัวกับเชื้อเพลิง (PREVENT OXYGEN IN AIR COMBINING WITH FUEL) การป้องกันมิให้ออกซิเจนรวมตัวกับเชื้อเพลิงทำได้สองอย่างคือ การใช้แก๊สเฉื่อยไปลดจำนวนออกซิเจนในอากาศ หรือการใช้สิ่งที่ผนึกอากาศคลุมเชื้อเพลิงไว้สำหรับพื้นที่ที่ไฟไหม้ไม่ใหญ่โตนักการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือไอน้ำจะได้ผลดี โฟมเป็นตัวกั้นระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศที่ดี ถ้าสามารถคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมดโดยไม่มีช่องว่างแต่ใช้กับน้ำมันที่กำลังไหลไม่ได้ ผ้ากระสอบหรือผ้าหนาที่เปียกๆ สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดในภาชนะเปิดเล็กๆ (OPEN CONTAINERS) และตามท่อระบาย (TANK VENT) ได้

3. การลดความร้อนที่จะทำให้เกิดการระเหย (ELIMINATION HEAT CAUSING OILVAPOURIZATION) ไอระเหยของน้ำมัน คือ เชื้อเพลิงความร้อนทำให้น้ำมันระเหยเป็นไอ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องลดความร้อนลงเพื่อไม่ให้น้ำมันระเหยเป็นไอ น้ำเป็นตัวสำคัญที่สุดในการลดความร้อน โดยเฉพาะน้ำที่เป็นฝอยละเอียดจะมีประสิทธิภาพมาก ฝอยน้ำที่ฉีดลงไปบนเปลวไฟ จะไปลดความร้อน ซึ่งเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการกลายเป็นไอของน้ำมัน และเป็นตัวลดอุณหภูมิของผิวน้ำมัน ซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยเป็นไอด้วย นอกจากนั้นยังเป็นตัวลดความร้อนของวัสดุอุปกรณ์ใกล้เคียงต่างๆ ให้ต่ำกว่าจุดติดไฟของไอน้ำมันด้วย

4. การตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ (CHAIN REACTION) เป็นวิธีการดับเพลิงแบบใหม่ที่ได้ผลมาก โดยการใช้สารบางชนิดที่มีความไวต่อออกซิเจนมากเมื่อฉีดลง สารดังกล่าวได้แก่พวก ไฮโดรคาร์บอนประกอบกับฮาโลเจน (HALOGENATED HYDROCARBON) สารดับเพลิงประเภทนี้เรียกว่า "ฮาลอน" (HALON) เป็นต้นCopyright © 2010 All Rights Reserved.